Promotic

Obiekt PmfTableRow (Wiersz obszaru tabeli)

Opis:
Obiekt przedstawia wiersz wybranego obszaru tabeli.
Właściwości i metody:
BgColorUstawienie/ustalenie koloru tła wybranego wiersza obszaru tabeli
EditTypeUstawienie/ustalenie zezwolenia edycji komórek w wybranym wierszu tabeli
FontCzcionka wiersza tabeli
GetCell()Zwraca odniesienie do obiektu PmfTableCell wybranego wiersza
HorzAlignWyrównanie poziome tekstu wybranego wiersza obszaru tabeli
PrivateDataWartość prywatna wiersza w tabeli
TextColorUstawienie/ustalenie koloru tekstu wybranego wiersza obszaru tabeli
VertAlignWyrównanie pionowe tekstu wybranego wiersza obszaru tabeli
Powiązane podobiekty:
PmfTableCell(Komórka obszaru tabeli) Obiekt przedstawia komórkę wybranego obszaru tabeli
Notatka:
Obiekt można uzyskać przez wywołanie metody PmfTableArea.GetRow.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.