Promotic

GetAreaWidth - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Zwraca bierzącą szerokość obszaru według określonych parametrów.
Składnia:
Long GetAreaWidth(Long nColArea, Long Type, String Unit)
Parametry:
nColArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
1 - główny obszar tabeli
2 - lewy obszar tabeli
Type(Long) Szerokość.
0 - Szerokość wszystkich kolumn
1 - Szerokość widocznej części pomniejszona o szerokość potencjalnego scrollbara
2 - Szerokość widocznej części powiększona o szerokość potencjalnego scrollbara (dla nColArea=2(left) jest szerokość taka sama jak dla Type=1)
Unit(String) Jednostka.
em - Wartość jest w HTML jednostkach "em". 1em to bieżąca wielkość czcionki.
Na przykład jeżeli wielkość czcionki dokumentu jest 12pt, wtedy 1em jest równe to 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
px - Szerokość w pikselach
Wartość zwrotna:
Zwraca bierzącą szerokość obszaru według określonych parametrów
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAreaWidth = oTable.GetAreaWidth(1, 1, "px");

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.