Update cookies preferences
Promotic

BgColor - właściwość obiektu PmfTable

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia kolor tła tabeli.
Składnia:
String BgColor
Wartości:
RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.BgColor = "#ffffff";   // Zapis do właściwości
var sBgColor = oTable.BgColor;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.