Promotic

onSelChange - zdarzenie obiektu PmfTable

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas zmiany wyboru wiersza lub komórki.
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfTable (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onSelChange.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onTableSelChange(ev)
{
Pm.Debug("Select Row=" + oTable.GetSel(0).Row);
}

var oForm = pMe.Form;
var oTable = oForm.CreateItem("table", "id_tab1");
oTable.InitRows(5, 1, 1);
oTable.InitCols(6, 1);
// ... Różne ustawienia tabeli

oTable.AddEvent("onSelChange", "tabchange", onTableSelChange);
© MICROSYS, spol. s r. o.