Promotic

SelType - właściwość obiektu PmfTable

Opis:
Typ wyboru wiersza lub komórek.
Składnia:
String SelType
Wartości:
"row" (domyślnie) - Można wybrać tylko jeden cały wiersz w obszarze MainBody.
"cell" - Można wybrać tylko pojedyńcze komórki w obszarze MainBody.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfTable.SetSel (metoda)
- PmfTable.GetSel (metoda)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.SelType = "row";   // Zapis do właściwości
var sSelType = oTable.SelType;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.