Update cookies preferences
Promotic

MoveRow - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Przesunie wiersz tabeli do określonej pozycji.
Składnia:
Long MoveRow(Long nArea, Variant vSrcRow, Variant vDstRow)
Parametry:
nArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
Narazie można wprowadzić tylko wartość 1 = obszar danych tabeli (Body). To znaczy, że przeniesienie wiersza w nagłówku (Head) lub w stopce (Foot) tabeli nie jest jeszcze możliwe.
vSrcRow(Variant) Pozycja źródłowa (source). Określa pozycję wiersza, który ma zostać przeniesiony. Na razie jest to zawsze indeks wiersza (indeksowane od 0).
vDstRow(Variant) Pozycja docelowa (miejsce docelowe). Określa pozycję, do której wiersz ma zostać przeniesiony. Na razie zawsze określana jest pozycja indeks wiersza (indeksowane od 0).
Wartość zwrotna:
-1 - Podczas przenoszenia wystąpił błąd i wiersz nie został przeniesiony (np. wprowadzono nieprawidłową pozycję źródłową lub docelową).
0 - Przeniesienie nie spowodowało błędu, ale wiersz nie został przeniesiony (np. określono te same pozycje źródłowe i docelowe).
1 - Wiersz został przesunięty do określonej pozycji.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.MoveRow(1, 2, 8);   // Przeniesie wiersz z pozycji 2 do pozycji 8
Przykład2:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSel = oTable.GetSel(0);
if (Pm.IsValid(oSel))
{
var iSelRow = oSel.Row;
oTable.MoveRow(1, iSelRow, iSelRow+1);   // Przeniesie wybrany wiersz o jedną pozycję w dół
}

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.