Promotic

GetArea - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Zwraca odniesienie do konkretnego obszaru tabeli (do obiektu PmfTableArea).
Składnia:
Object GetArea(Long nId)
Parametry:
nId(Long) Liczbowy identyfikator konkretnego obszaru tabeli (patrz Obszary w tabeli).
11 = MainBody = Główny obszar danych
12 = MainHead = Nagłówek głównego obszaru
13 = MainFoot = Stopka głównego obszaru
21 = LeftBody = Lewy obszar danych
22 = LeftHead = Nagłówek lewego obszaru
23 = LeftFoot = Stopka lewego obszaru
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oArea = oTable.GetArea(11);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.