Promotic

Obiekt PmfTableCell (Komórka obszaru tabeli)

Opis:
Obiekt przedstawia komórkę wybranego obszaru tabeli.
Właściwości i metody:
BgColorUstawienie/ustalenie koloru tła wybranej komórki obszaru tabeli
FontCzcionka komórki tabeli
HorzAlignWyrównanie poziome tekstu wybranej komórki obszaru tabeli
PrivateDataWartość prywatna komórki w tabeli
TextColorUstawienie/ustalenie koloru tekstu wybranej komórki obszaru tabeli
ValueWartość komórki w tabeli
VertAlignWyrównanie pionowe tekstu wybranej komórki obszaru tabeli
Notatka:
Obiekt można uzyskać przez wywołanie metody PmfTableRow.GetCell.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.