Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmfTableCell (Komórka obszaru tabeli)

Opis:
Obiekt przedstawia komórkę wybranego obszaru tabeli.
Właściwości i metody:
BgColorWłaściwość zwraca lub ustawia kolor tła wybranej komórki obszaru tabeli
EditTypeWłaściwość zwraca lub ustawia zezwolenie edycji wybranej komórki tabeli
FontCzcionka komórki tabeli
HorzAlignWyrównanie poziome tekstu wybranej komórki obszaru tabeli
MultilineWłaściwość zwraca lub ustawia zezwolenie wyświetlenia tekstu wielowierszowego w danej komórce tabeli
PrivateDataWartość prywatna komórki w tabeli
TextColorWłaściwość zwraca lub ustawia kolor tekstu wybranej komórki obszaru tabeli
ValueWartość komórki w tabeli
VertAlignWyrównanie pionowe tekstu wybranej komórki obszaru tabeli
Notatka:
Obiekt można uzyskać przez wywołanie metody PmfTableRow.GetCell.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.