Promotic

TextColor - właściwość obiektu PmfTableCell

Opis:
Ustawienie/ustalenie koloru tekstu wybranej komórki obszaru tabeli.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości TextColor obiektu nadrzędnego.
Składnia:
String TextColor
Wartości:
#rrggbb - RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB".
inherit - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCell.TextColor = "#000000";   // Zapis do właściwości
var sTextColor = oCell.TextColor;   // Odczyt z właściwości
oCell.TextColor = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.