Update cookies preferences
Promotic

TextColor - vlastnost objektu PmfTableCell

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje barvu textu vybrané buňky oblasti tabulky.
Pokud tato vlastnost není nastavena, pak přebírá (dědí) hodnotu ze stejné vlastnosti TextColor nadřízeného objektu.
Syntaxe:
String TextColor
Hodnoty:
#rrggbb - RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB".
inherit - Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCell.TextColor = "#000000";   // Zápis do vlastnosti
var sTextColor = oCell.TextColor;   // Čtení z vlastnosti
oCell.TextColor = "inherit";   // Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.