Update cookies preferences
Promotic

VertAlign - vlastnost objektu PmfTableCell

Popis:
Vertikální zarovnání textu vybrané buňky oblasti tabulky.
Pokud tato vlastnost není nastavena, pak přebírá (dědí) hodnotu ze stejné vlastnosti VertAlign nadřízeného objektu.
Syntaxe:
String VertAlign
Hodnoty:
middle - přednastaveno zarovnání na střed
top - zarovnání k horní části okraje
bottom - zarovnání k dolní části okraje
inherit - Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCell.VertAlign = "middle";   // Zápis do vlastnosti
var VertAlign = oCell.VertAlign;   // Čtení z vlastnosti
oCell.VertAlign = "inherit";   // Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.