Promotic

VertAlign - właściwość obiektu PmfTableCell

Opis:
Wyrównanie pionowe tekstu wybranej komórki obszaru tabeli.
Składnia:
String VertAlign
Wartości:
middle - domyślnie wyrównanie do środka
top - wyrównanie do górnej obwódki
bottom - wyrównanie do dolnej obwódki
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCell.VertAlign = "middle";   // Zapis do właściwości
var VertAlign = oCell.VertAlign;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.