Update cookies preferences
Promotic

PrivateData - właściwość obiektu PmfTableCell

Opis:
Wartość prywatna komórki w tabeli. Służy do przechowania wartości pomocniczych projektanta.
Składnia:
Variant PrivateData
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCell.PrivateData = "d457";   // Zapis do właściwości
var vPrivateData = oCell.PrivateData;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.