Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfTableCell (Buňka oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColor Nastavení/zjištění barvy pozadí zvolené buňky oblasti tabulky
HorzAlign Horizontální zarovnání písma zvolené buňky oblasti tabulky
PrivateData Privátní hodnota buňky v tabulce
TextColor Nastavení/zjištění barvy písma zvolené buňky oblasti tabulky
Value Hodnota buňky v tabulce
VertAlign Vertikální zarovnání písma zvolené buňky oblasti tabulky
Poznámka:

Objekt lze získat voláním metody PmfTableRow.GetCell.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice