Promotic

Objekt PmfTableCell (Buňka oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColor Nastavení/zjištění barvy pozadí zvolené buňky oblasti tabulky
HorzAlign Horizontální zarovnání textu zvolené buňky oblasti tabulky
PrivateData Privátní hodnota buňky v tabulce
TextColor Nastavení/zjištění barvy textu zvolené buňky oblasti tabulky
Value Hodnota buňky v tabulce
VertAlign Vertikální zarovnání textu zvolené buňky oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableRow.GetCell.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice