Promotic

Objekt PmfTableCell (Buňka oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColorNastavení/zjištění barvy pozadí zvolené buňky oblasti tabulky
EditTypeNastavení/zjištění povolení editace zvolené buňky tabulky
FontPísmo buňky tabulky
HorzAlignHorizontální zarovnání textu zvolené buňky oblasti tabulky
PrivateDataPrivátní hodnota buňky v tabulce
TextColorNastavení/zjištění barvy textu zvolené buňky oblasti tabulky
ValueHodnota buňky v tabulce
VertAlignVertikální zarovnání textu zvolené buňky oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableRow.GetCell.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.