Update cookies preferences
Promotic

TextColor - vlastnost objektu PmfTable

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje barvu textu tabulky.
Syntaxe:
String TextColor
Hodnoty:
RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.TextColor = "#000000";   // Zápis do vlastnosti
var sTextColor = oTable.TextColor;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.