Promotic

GetAreaWidth - metoda objektu PmfTable

Popis:
Vrací aktuální šířku oblasti podle zadaných argumentů.
Syntaxe:
Long GetAreaWidth(Long nColArea, Long Type, String Unit)
Parametry:
nColArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
1 - hlavní oblast tabulky
2 - levá oblast tabulky
Type(Long) Šířka.
0 - Šířka všech sloupců
1 - Šířka viditelné části mínus šířka potencionálního scrollbaru
2 - Šířka viditelné části plus šířka potencionálního scrollbaru (pro nColArea=2(left) je šířka stejná jako pro Type=1)
Unit(String) Jednotka.
em - Hodnota je v HTML jednotkách "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma.
Například pokud velikost písma dokumentu je 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
px - Šířka v pixelech
Vrácená hodnota:
Vrací aktuální šířku oblasti podle zadaných argumentů
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nAreaWidth = oTable.GetAreaWidth(1, 1, "px");

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.