Promotic

Příklad: V objektu PmgForm vytvoří tabulku

Příklad na vytvoření tabulky ve skriptu události onFormLoad objektu PmgForm.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Initialize Table - count rows, cols
var nBodyRow = 15;
var nBodyCol = 8;
var nHeadRow = 1;
var nLeftCol = 1;
var nFootRow = 1;

var oRow, iRow, iCol;
var oForm = pMe.Form;
oForm.Title = "Table Promotic";

var oTable = oForm.CreateItem("table", "id_table");
oTable.InitRows(nBodyRow, nHeadRow, nFootRow);
oTable.InitCols(nBodyCol, nLeftCol);
oTable.SetColWidth(6, 1, 0, -1);   // Table Column width
oTable.SetSel(0, 0);   // Table Set active row

// ********** Body *********
// TableArea 11=MainBody:
var oArea11 = oTable.GetArea(11);
oArea11.BgColor = "#ffffff";
for (iRow = 0; iRow < nBodyRow; iRow += 1)
{
oRow = oArea11.GetRow(iRow);
for (iCol = 0; iCol < nBodyCol; iCol += 1)
{
oRow.GetCell(iCol).Value = "r" + iRow + "c" + iCol;
}
}

// TableArea 21=LeftBody:
if (nLeftCol)
{
var oArea21 = oTable.GetArea(21);
oArea21.BgColor = "#d0d0f0";
for (iRow = 0; iRow < nBodyRow; iRow += 1)
{
oArea21.GetRow(iRow).GetCell(0).Value = "Row" + iRow;
}
}

// ********** Head *********
// TableArea 12=MainHead:
if (nHeadRow)
{
var oArea12 = oTable.GetArea(12);
oArea12.BgColor = "#d0d0d0";
var oHeadRow = oArea12.GetRow(0);
for (iCol = 0; iCol < nBodyCol; iCol += 1)
{
oHeadRow.GetCell(iCol).Value = "Col" + iCol;
}
}

// TableArea 22=LeftHead:
if (nHeadRow && nLeftCol)
{
var oArea22 = oTable.GetArea(22);
oArea22.BgColor = "#ffffca";
oArea22.GetRow(0).GetCell(0).Value = "PmfTable";
}

// ********** Foot *********
// TableArea 13=MainFoot:
if (nFootRow)
{
var oArea13 = oTable.GetArea(13);
var oFootRow = oArea13.GetRow(0);
for (iCol = 0; iCol < nBodyCol; iCol += 1)
{
oFootRow.GetCell(iCol).Value = "Total" + iCol;
}
}

// TableArea 23=LeftFoot:
if (nFootRow && nLeftCol)
{
var oArea23 = oTable.GetArea(23);
oArea23.BgColor = "#caffff";
oArea23.GetRow(0).GetCell(0).Value = "Result";
}
© MICROSYS, spol. s r.o.