Promotic

GetRow - metoda objektu PmfTableArea

Popis:
Vrací referenci na zadaný řádek (na objekt PmfTableRow).
Syntaxe:
Object GetRow(Long iRow)
Parametry:
iRow(Long) Index řádku zvolené oblasti (indexováno od 0, -1=poslední řádek).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRow = oTableArea.GetRow(-1);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.