Update cookies preferences
Promotic

Multiline - vlastnost objektu PmfTableArea

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje povolení zobrazení víceřádkového textu ve všech buňkách dané oblasti tabulky.
Pokud tato vlastnost není nastavena, pak přebírá (dědí) hodnotu ze stejné vlastnosti Multiline nadřízeného objektu.
Syntaxe:
Variant Multiline
Hodnoty:
0 (přednastaveno) - Zobrazení víceřádkového textu je zakázáno.
1 - Zobrazení víceřádkového textu je povoleno.
inherit - Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Pro zobrazení textu na více řádcích musí text buňky na požadovaném místě obsahovat znak nového řádku ("\n").
Povolení víceřádkového textu zachovává horizontální zarovnání textu v buňkách (viz HorzAlign).
Viz také:
- PmfTable.Multiline (vlastnost)
- PmfTableRow.Multiline (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTableArea.Multiline = 1;   // Zápis do vlastnosti
var nMultiline = oTableArea.Multiline;   // Čtení z vlastnosti
oTableArea.Multiline = "inherit";   // Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu

Historie:
Pm9.00.28: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.