Promotic

Objekt PmfTableArea (Oblast tabulky)

Popis:
Objekt představuje oblast tabulky (viz Oblasti v tabulce).
Vlastnosti a metody:
BgColorNastavení/zjištění barvy pozadí zvolené oblasti tabulky
ColCountVrací počet sloupců oblasti tabulky
EditTypeNastavení/zjištění povolení editace buněk ve zvolené oblasti tabulky
FontPísmo oblasti tabulky
GetCol()Vrací referenci na zadaný sloupec (na objekt PmfTableColumn)
GetRow()Vrací referenci na zadaný řádek (na objekt PmfTableRow)
HorzAlignHorizontální zarovnání textu zvolené oblasti tabulky
RowCountVrací počet řádků oblasti tabulky
TextColorNastavení/zjištění barvy textu zvolené oblasti tabulky
VertAlignVertikální zarovnání textu zvolené oblasti tabulky
Související objekty:
PmfTableColumn(Sloupec oblasti tabulky) Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky
PmfTableRow(Řádek oblasti tabulky) Objekt představuje řádek zvolené oblasti tabulky
PmfTableCell(Buňka oblasti tabulky) Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTable.GetArea.
Viz také:
- PmfTable.GetArea (metoda)
© MICROSYS, spol. s r.o.