Promotic

Objekt PmfTableArea (Tabulková oblast)

Popis:
Objekt představuje oblast tabulky (datová oblast, záhlaví, zápatí nebo levá část).
Vlastnosti a metody:
BgColor Nastavení/zjištění barvy pozadí zvolené oblasti tabulky
ColCount Vrací počet sloupců oblasti tabulky
GetCol Vrací referenci na zadaný sloupec (na objekt PmfTableColumn)
GetRow Vrací referenci na zadaný řádek (na objekt PmfTableRow)
HorzAlign Horizontální zarovnání textu zvolené oblasti tabulky
RowCount Vrací počet řádků oblasti tabulky
TextColor Nastavení/zjištění barvy textu zvolené oblasti tabulky
VertAlign Vertikální zarovnání textu zvolené oblasti tabulky
Související objekty:
PmfTableColumn(Sloupec oblasti tabulky) Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky
PmfTableRow(Řádek oblasti tabulky) Objekt představuje řádek zvolené oblasti tabulky
PmfTableCell(Buňka oblasti tabulky) Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTable.GetArea.
Viz také:
- PmfTable.GetArea (metoda)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice