Update cookies preferences
Promotic

SetArray - metoda objektu PmfTableArea

Popis:
Přiřadí pole hodnot do buněk dané oblasti tabulky.
Syntaxe:
Empty SetArray(PmArray aArray)
Parametry:
aArray(PmArray) 2-rozměrné pole hodnot (PmArray). Počet prvků pole musí být stejný jako počet buněk v dané oblasti tabulky.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aValues = Pm.CreatePmArray(2, 2, 3);
aValues.SetItem("text 1", 0, 0);
aValues.SetItem("text 2", 1, 0);
aValues.SetItem("text 3", 0, 1);
aValues.SetItem("text 4", 1, 1);
aValues.SetItem("text 5", 0, 2);
aValues.SetItem("text 6", 1, 2);
oTableArea.SetArray(aValues);

Historie:
Pm9.00.28: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.