Update cookies preferences
Promotic

GetCol - metoda objektu PmfTableArea

Popis:
Vrací referenci na zadaný sloupec (na objekt PmfTableColumn).
Syntaxe:
Object GetCol(Long iCol)
Parametry:
iCol(Long) Index sloupce zvolené oblasti (indexováno od 0, -1 = poslední sloupec).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCol = oTableArea.GetCol(-1);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.