Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfTableColumn (Sloupec oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColor Nastavení/zjištění barvy pozadí zvoleného sloupce oblasti tabulky
HorzAlign Horizontální zarovnání písma zvoleného sloupce oblasti tabulky
PrivateData Privátní hodnota sloupce v tabulce
TextColor Nastavení/zjištění barvy písma zvoleného sloupce oblasti tabulky
VertAlign Vertikální zarovnání písma zvoleného sloupce oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableArea.GetCol.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice