Promotic

Objekt PmfTableColumn (Sloupec oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColor Nastavení/zjištění barvy pozadí zvoleného sloupce oblasti tabulky
HorzAlign Horizontální zarovnání textu zvoleného sloupce oblasti tabulky
PrivateData Privátní hodnota sloupce v tabulce
TextColor Nastavení/zjištění barvy textu zvoleného sloupce oblasti tabulky
VertAlign Vertikální zarovnání textu zvoleného sloupce oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableArea.GetCol.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.