Promotic

Objekt PmfTableColumn (Sloupec oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColorNastavení/zjištění barvy pozadí zvoleného sloupce oblasti tabulky
FontPísmo sloupce tabulky
HorzAlignHorizontální zarovnání textu zvoleného sloupce oblasti tabulky
PrivateDataPrivátní hodnota sloupce v tabulce
TextColorNastavení/zjištění barvy textu zvoleného sloupce oblasti tabulky
VertAlignVertikální zarovnání textu zvoleného sloupce oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableArea.GetCol.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.