Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmfTableColumn (Sloupec oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColorVlastnost vrací nebo nastavuje barvu pozadí vybraného sloupce oblasti tabulky
EditTypeVlastnost vrací nebo nastavuje povolení editace buňek ve zvoleném sloupci tabulky
FontPísmo sloupce tabulky
GetArray()Vrací 1-rozměrné pole (PmArray) hodnot všech buněk daného sloupce tabulky
HorzAlignHorizontální zarovnání textu vybraného sloupce oblasti tabulky
MultilineVlastnost vrací nebo nastavuje povolení zobrazení víceřádkového textu ve všech buňkách daného sloupce tabulky
PrivateDataPrivátní hodnota sloupce v tabulce
SetArray()Přiřadí pole hodnot do buněk daného sloupce tabulky
TextColorVlastnost vrací nebo nastavuje barvu textu vybraného sloupce oblasti tabulky
VertAlignVertikální zarovnání textu vybraného sloupce oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableArea.GetCol.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.