Update cookies preferences
Promotic

EditType - vlastnost objektu PmfTableColumn

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje povolení editace buňek ve zvoleném sloupci tabulky.
Pokud tato vlastnost není nastavena, pak přebírá (dědí) hodnotu ze stejné vlastnosti EditType nadřízeného objektu.
Syntaxe:
String EditType
Hodnoty:
no - Editace buňek ve zvoleném sloupci je zakázána.
auto - Editace buňek ve zvoleném sloupci je povolena.
inherit (přednastaveno) - Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Povolit editaci buňek tabulky lze pouze pokud je SelType == "cell".
Začít editovat buňku tabulky lze buď dvojklikem levým tlačítkem myši na danou buňku nebo stisknutím klávesy Enter nad vybranou buňkou.
Editaci potvrdíme buď stisknutím klávesy Enter nebo klikem mimo oblast buňky. Editaci zrušíme stisknutím klávesy Esc. Po editaci je vyvolána událost onEditAccept.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCol.EditType = "auto";   // Zápis do vlastnosti
var sCellEdit = oCol.EditType;   // Čtení z vlastnosti
oCol.EditType = "inherit";   // Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu

Historie:
Pm9.00.27: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.