Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SelType - vlastnost objektu PmfTable

Popis:
Typ výběru řádku nebo buňek.
Syntaxe:
String SelType
Hodnoty:
"row" (přednastaveno) - Vybrat lze pouze jeden celý řádek v oblasti MainBody.
"cell" - Vybrat lze pouze jednotlivé buňky v oblasti MainBody.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmfTable.SetSel (metoda)
- PmfTable.GetSel (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.SelType = "row";   // Zápis hodnoty
var sSelType = oTable.SelType;   // Čtení hodnoty

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice