Promotic

SelType - vlastnost objektu PmfTable

Popis:
Typ výběru řádku nebo buňek.
Syntaxe:
String SelType
Hodnoty:
"row" (přednastaveno) - Lze vybrat pouze jeden celý řádek v oblasti MainBody.
"cell" - Lze vybrat pouze jednotlivé buňky v oblasti MainBody.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmfTable.SetSel (metoda)
- PmfTable.GetSel (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.SelType = "cell";   // Zápis do vlastnosti
var sSelType = oTable.SelType;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.