Promotic

GetSel - metoda objektu PmfTable

Popis:
Zjistí vybrané řádky nebo buňky.
Syntaxe:
Variant GetSel(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Musí být vždy hodnota 0.
Vrácená hodnota:
Vrácená hodnota je závislá na nastavení vlastnosti SelType.
- Pokud není vybráno nic pak se vrací null.
- Pokud je SelType == "row" pak se vrací objekt PmMap s nastavenými vlastnostmi:
oRet.Row - číslo zvoleného řádku
oRet.Area - Zde je vždy hodnota 11, tzn. řádek je vždy v oblasti 11 = MainBody = Hlavní datová oblast.
- Pokud je SelType == "cell" pak se vrací objekt PmMap s nastavenými vlastnostmi:
oRet.Row - číslo zvoleného řádku
oRet.Col - číslo zvoleného sloupce
oRet.Area - Zde je vždy hodnota 11, tzn. řádek je vždy v oblasti 11 = MainBody = Hlavní datová oblast.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmfTable.SetSel (metoda)
- PmfTable.SelType (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = oTable.GetSel(0);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.