Promotic

DeleteRow - metoda objektu PmfTable

Popis:
Smazání jednoho nebo více řádků.
Syntaxe:
Empty DeleteRow(Long nRowArea, Long iRow, [Long nCount])
Parametry:
nRowArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
Prozatím lze zadat jen hodnotu 1 = datová oblast tabulky (Body). To znamená mazat ze záhlaví (Head) a zápatí (Foot) zatím nelze (lze jen nastavit při inicializaci metodou InitRows).
iRow(Long) Index řádku (indexováno od 0).
-1 = Smazání od konce.
nCount[nepovinné] (Long) Počet řádků (přednastaveno: 1).
-1 = Smazání všech řádků od zadaného řádku do konce.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.DeleteRow(1, 3, -1);

Historie:
Pm9.00.10: Opravená chyba: Metoda nefungovala ve Web obrazu pokud parametr iRow byl nastaven na -1 (tzn. Smazání od konce).
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.