Promotic

InsertRow - metoda objektu PmfTable

Popis:
Vložení jednoho nebo více nových řádků.
Syntaxe:
Empty InsertRow(Long nRowArea, Long iRow, [Long nCount])
Parametry:
nRowArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
Prozatím lze zadat jen hodnotu 1 = datová oblast tabulky (Body). To znamená přidávat do záhlaví (Head) a zápatí (Foot) zatím nelze (lze jen nastavit při inicializaci metodou InitRows).
iRow(Long) Index řádku (indexováno od 0).
-1 = vložit na konec.
nCount[nepovinné] (Long) Počet řádků (přednastaveno: 1).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.InsertRow(1, -1, 1);
Příklad2:
Na označeném řádku tabulky (pouze pro režim "row") vloží nový řádek a do prvního sloupce tohoto řádku zapíše text.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Form").Form.GetItem("idTable");
var oTabArea = oTable.GetArea(11);

var iRow = oTable.GetSel(0).Row;
oTable.InsertRow(1, iRow);
var oRow = oTabArea.GetRow(iRow);
oRow.GetCell(0).Value = "Text InsertRow";

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.