Promotic

GetCell - metoda objektu PmfTableRow

Popis:
Vrací referenci na objekt PmfTableCell zvoleného řádku.
Syntaxe:
Object GetCell(Long iCol)
Parametry:
iCol(Long) Index sloupce zvoleného řádku (indexováno od 0, -1 = poslední sloupec).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCell = oRow.GetCell(-1);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.