Promotic

TextColor - vlastnost objektu PmfTableRow

Popis:
Nastavení/zjištění barvy textu zvoleného řádku oblasti tabulky.
Syntaxe:
String TextColor
Hodnoty:
RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRow.TextColor = "#000000";   // Zápis do vlastnosti
var sTextColor = oRow.TextColor;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.