Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TextColor - vlastnost objektu PmfTableColumn

Popis:
Nastavení/zjištění barvy písma zvoleného sloupce oblasti tabulky.
Syntaxe:
String TextColor
Volání:
object.TextColor = "#000000"
Hodnoty:
RGB String (představuje barvu) je ve tvaru "#RRGGBB".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice