Update cookies preferences
Promotic

HorzAlign - vlastnost objektu PmfTableColumn

Popis:
Horizontální zarovnání textu vybraného sloupce oblasti tabulky.
Pokud tato vlastnost není nastavena, pak přebírá (dědí) hodnotu ze stejné vlastnosti HorzAlign nadřízeného objektu.
Syntaxe:
String HorzAlign
Hodnoty:
center - přednastaveno zarovnání na střed
left - zarovnání k levé části okraje
right - zarovnání k pravé části okraje
inherit - Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCol.HorzAlign = "center";   // Zápis do vlastnosti
var HorzAlign = oCol.HorzAlign;   // Čtení z vlastnosti
oCol.HorzAlign = "inherit";   // Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.