Update cookies preferences
Promotic

Font - vlastnost objektu PmfTableColumn

Popis:
Písmo sloupce tabulky.
Pokud tato vlastnost není nastavena, pak přebírá (dědí) hodnotu ze stejné vlastnosti Font nadřízeného objektu.
Syntaxe:
String Font
Hodnoty:
font-style font-variant font-weight font-size font-family - Textový řetězec ve formátu CSS.
inherit - Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje písmo jako textový řetězec ve formátu CSS.
Změna hodnoty vlastnosti v runtime nezmění velikost buňky, výšku řádku, šířku sloupce ani velikost oblasti tabulky.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastavení a čtení písma ve formátu CSS.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCol.Font = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zápis do vlastnosti
var sFont = oCol.Font;   // Čtení z vlastnosti
oCol.Font = "inherit";   // Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.