Update cookies preferences
Promotic

Font - właściwość obiektu PmfTableColumn

Opis:
Czcionka kolumny tabeli.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości Font obiektu nadrzędnego.
Składnia:
String Font
Wartości:
font-style font-variant font-weight font-size font-family - Łańcuch tekstowy w formacie CSS.
inherit - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia czcionkę jako łańcuch tekstowy w formacie CSS.
Zmiana wartości właściwości w runtime nie zmieni rozmiaru komórki, wysokośc wiersza, szerokość kolumny ani rozmiar obszaru tabeli.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawienie i odczytywanie czcionki w formacie CSS.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCol.Font = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zapis do właściwości
var sFont = oCol.Font;   // Odczyt z właściwości
oCol.Font = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.