Promotic

BgColor - właściwość obiektu PmfTableColumn

Opis:
Ustawienie/ustalenie koloru tła wybranej kolumny obszaru tabeli.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości BgColor obiektu nadrzędnego.
Składnia:
String BgColor
Wartości:
#rrggbb - RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB".
inherit - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCol.BgColor = "#ffffff";   // Zapis do właściwości
var sBgColor = oCol.BgColor;   // Odczyt z właściwości
oCol.BgColor = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.