Update cookies preferences
Promotic

EditType - właściwość obiektu PmfTableColumn

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia zezwolenie edycji komórek w wybranej kolumnie tabeli.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości EditType obiektu nadrzędnego.
Składnia:
String EditType
Wartości:
no - Edycja komórek w wybranej kolumnie jest zabroniona.
auto - Edycja komórek w wybranej kolumnie jest dozwolona.
inherit (domyślnie) - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Edycję komórek tabeli można właczyć tylko jeżeli SelType == "cell".
Edycję komórki tabeli można rozpocząć albo poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki komórki lub naciśnięciem klawisza Enter nad wybraną komórką.
Potwierdź edycję, albo naciśnięciem klawisza Enter lub klikając poza obszarem komórki. Anulowanie edycji można wykonać naciśnięciem klawisza Esc. Po zakończeniu edycji zostanie wywołane zdarzenie onEditAccept.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oCol.EditType = "auto";   // Zapis do właściwości
var sCellEdit = oCol.EditType;   // Odczyt z właściwości
oCol.EditType = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.27: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.