Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PrivateData - vlastnost objektu PmfTableColumn

Popis:
Privátní hodnota sloupce v tabulce. Slouží pro uchování pomocných hodnot projektantem.
Syntaxe:
Variant PrivateData
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oCol.PrivateData = "d457";  //Zápis hodnoty
var vPrivateData = oCol.PrivateData;  //Čtení hodnoty

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice