Update cookies preferences
Promotic

GetCell - metoda obiektu PmfTableRow

Opis:
Zwraca odniesienie do obiektu PmfTableCell wybranego wiersza.
Składnia:
Object GetCell(Long iCol)
Parametry:
iCol(Long) Indeks kolumny wybranego wiersza (indeksowane od 0, -1 = ostatnia kolumna).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCell = oRow.GetCell(-1);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.