Update cookies preferences
Promotic

GetArray - metoda obiektu PmfTableRow

Opis:
Zwraca tablica 1-wymiarowa (PmArray) wartości wszystkich komórek danego wiersza tabeli.
Składnia:
PmArray GetArray()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aValues = oRow.GetArray();
Pm.Debug(aValues, 1);

Historia:
Pm9.00.28: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.