Promotic

SetSel - metoda objektu PmfTable

Popis:
Zadaný řádek (nebo buňku) v tabulce označí jako vybraný.
Syntaxe:
Empty SetSel(Long nType, Variant vPar)
Parametry:
nType(Long) Musí být vždy hodnota 0.
vPar(Variant) Zde zadaná hodnota je závislá na nastavení vlastnosti SelType.
- Pokud je SelType == "row" pak se zde zadává číslo řadku v oblasti MainBody.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmfTable.GetSel (metoda)
- PmfTable.SelType (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.SetSel(0, 5);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.