Update cookies preferences
Promotic

SetSel - metoda objektu PmfTable

Popis:
Nastaví nebo zruší výběr řádků nebo buňek v tabulce.
Syntaxe:
Empty SetSel(Long nType, Variant vPar)
Parametry:
nType(Long) Typ nastavení výběru řádků nebo buňek v tabulce.
0 - Vybere řádky nebo buňky v tabulce podle aktuální hodnoty vlastnosti SelType.
- Pokud SelType == "row" pak se vybere jeden řádek tabulky a v parametru vPar se zadá index tohoto řádku.
- Pokud SelType == "cell" pak se vybere jedna buňka tabulky a v parametru vPar se zadá index řádku, sloupce a oblasti tabulky určující buňku, která má být vybrána.
-1 - Zruší výběr řádků nebo buňek v tabulce.
vPar(Variant) Zde zadaná hodnota závisí na nastavení parametru nType a hodnoty vlastnosti SelType.
- Pokud nType == 0 pak:
- Pokud SelType == "row" pak se zde zadává index řádku v oblasti MainBody.
- Pokud SelType == "cell" pak se zde zadává objekt PmMap.
Ve vlastnostech Area, Row a Col tohoto objektu se zadává index oblasti, řádku a sloupce tabulky určující buňku, která má být vybrána.
- Pokud nType == -1 pak se zadáním hodnoty null zruší výběr všech řádků nebo buňek tabulky.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmfTable.GetSel (metoda)
- PmfTable.SelType (vlastnost)
Příklad1:
Nastaví výběr řádku v režimu SelType == "row".
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.SetSel(0, 5);
Příklad2:
Nastaví výběr buňky v režimu SelType == "cell".
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.Area = 11;
mMap.Row = 5;
mMap.Col = 2;
oTable.SetSel(0, mMap);
Příklad3:
Zruší výběr buňky nebo řádku.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.SetSel(-1, null);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.