Promotic

SetSel - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Określony wiersz (lub komórka) w tabeli zostanie zaznaczona jako wybrana.
Składnia:
Empty SetSel(Long nType, Variant vPar)
Parametry:
nType(Long) Wartość musi być zawsze 0.
vPar(Variant) Tu wporowadzona wartość jest zależna od ustawienia właściwości SelType.
- Jeżeli SelType == "row" wtedy jest tu określany numer wiersza w obszarze MainBody.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfTable.GetSel (metoda)
- PmfTable.SelType (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.SetSel(0, 5);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.