Promotic

GetColWidth - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Zwraca szerokośc kolumny tabeli.
Składnia:
Long GetColWidth(Long nColArea, Long iCol, Long Type, String Unit)
Parametry:
nColArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
1 - główny obszar tabeli
2 - lewy obszar tabeli
iCol(Long) Numer kolumny
Type(Long) Typ wymaganej szerokości:
0 - Bieżąca szerokość kolumny
1 - Najszerszy tekst wszystkich wierszy
Unit(String) Jednostka, w której zostanie zwrócona szerokość kolumny.
em - Wartość jest w HTML jednostkach "em". 1em to bieżąca wielkość czcionki.
Na przykład jeżeli wielkość czcionki dokumentu jest 12pt, wtedy 1em jest równe to 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
px - Szerokość w pikselach
Wartość zwrotna:
Zwraca szerokość kolumny (w jednostkach, określonych przez parametr Unit).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nColWidth = oTable.GetColWidth(1, 5, 1, "px");

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.