Update cookies preferences
Promotic

GetRowHeight - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Zwraca wysokość wiersza w określonym obszarze tabeli.
Składnia:
String GetRowHeight(Long nRowArea)
Parametry:
nRowArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
0 - całą tabelę (tzn. wszystkie obszary tabeli)
1 - obszar danych tabeli
2 - nagłówek tabeli
3 - stopka tabeli
Wartość zwrotna:
"XXem" - Wartość jest w CSS jednostkach "em". 1em to bieżąca wielkość czcionki.
Na przykład jeżeli wielkość czcionki dokumentu jest 12pt, wtedy 1em jest równe to 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
"XXpx" - Wysokość wiersza w pikselach.
"unset" (domyślnie) - Wysokość wiersza nie została określona. W tym przypadku wysokość wiersza zostanie automatycznie obliczona wg bieżącej czcionki.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sRowHeight = oTable.GetRowHeight(1);   // Wysokość wiersza w obszarze danych tabeli

Historia:
Pm9.00.28: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.