Promotic

SetColWidth - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Ustawia szerokośc kolumn tabeli.
Składnia:
Empty SetColWidth(Variant Value, Long nColArea, Long iCol, [Long nCount])
Parametry:
Value(Variant) Szerokość kolumny.
liczba całkowita - Wartość jest w HTML jednostkach "em". 1em to bieżąca wielkość czcionki.
Na przykład jeżeli wielkość czcionki dokumentu jest 12pt, wtedy 1em jest równe to 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt)..
łańcuch "50px" - Wartość w pikselach.
To ustawienie jest jednorazowe, to znaczy po wyliczeniu szerokości kolumny nad danymi bieżącymi informacja ta nie jest dalej zapamiętywana a po zmianie danych szerokość nie zostanie przeliczona.
nColArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
1 - główny obszar tabeli
2 - lewy obszar tabeli
iCol(Long) Indeks kolumny (indeksowane od 0, -1 = ostatnia kolumna)
nCount[opcjonalne] (Long) Ilość kolumn, którym zostanie ustawiona szerokość.
- Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wartość jest 1.
- Jeżeli iCol=-1 (tzn. ostatnia kolumna), wtedy jest to ilość ostatnich kolumn (w innym przypadku jest to ilość kolumn od indeksu iCol).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.SetColWidth(10, 1, 5, 1);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.