Update cookies preferences
Promotic

EditType - właściwość obiektu PmfTable

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia zezwolenie edycji komórek tabeli.
Składnia:
String EditType
Wartości:
no (domyślnie) - Edycja komórek tabeli jest zabroniona.
auto - Edycja komórek tabeli jest dozwolona.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Edycję komórek tabeli można właczyć tylko jeżeli SelType == "cell".
Edycję komórki tabeli można rozpocząć albo poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki komórki lub naciśnięciem klawisza Enter nad wybraną komórką.
Potwierdź edycję, albo naciśnięciem klawisza Enter lub klikając poza obszarem komórki. Anulowanie edycji można wykonać naciśnięciem klawisza Esc. Po zakończeniu edycji zostanie wywołane zdarzenie onEditAccept.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.EditType = "auto";   // Zapis do właściwości
var sCellEdit = oTable.EditType;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.27: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.