Promotic

Obiekt PmfTableArea (Obszar tabeli)

Opis:
Obiekt przedstawia obszar tabeli (obszar danych, nagłówek, stopka lub lewa część).
Właściwości i metody:
BgColorUstawienie/ustalenie koloru tła wybranego obszaru tabeli
ColCountZwraca ilość kolumn obszaru tabeli
FontCzcionka obszaru tabeli
GetColZwraca odniesienie do konkretnej kolumny (do obiektu PmfTableColumn)
GetRowZwraca odniesienie do konkretnego wiersza (do obiektu PmfTableRow)
HorzAlignWyrównanie poziome tekstu wybranego obszaru tabeli
RowCountZwraca ilość wierszy obszaru tabeli
TextColorUstawienie/ustalenie koloru tekstu wybranego obszaru tabeli
VertAlignWyrównanie poziome tekstu wybranego obszaru tabeli
Powiązane podobiekty:
PmfTableColumn(Kolumna obszaru tabeli) Obiekt przedstawia kolumnę określanego obszaru tabeli
PmfTableRow(Wiersz obszaru tabeli) Obiekt przedstawia wiersz wybranego obszaru tabeli
PmfTableCell(Komórka obszaru tabeli) Obiekt przedstawia komórkę wybranego obszaru tabeli
Notatka:
Obiekt można uzyskać przez wywołanie metody PmfTable.GetArea.
Patrz również:
- PmfTable.GetArea (metoda)
© MICROSYS, spol. s r. o.