Promotic

GetCol - metoda obiektu PmfTableArea

Opis:
Zwraca odniesienie do konkretnej kolumny (do obiektu PmfTableColumn).
Składnia:
Object GetCol(Long iCol)
Parametry:
iCol(Long) Indeks kolumny wybranego obszaru (indeksowane od 0, -1 = ostatnia kolumna).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCol = oTableArea.GetCol(-1);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.