Promotic

ColCount - właściwość obiektu PmfTableArea

Opis:
Zwraca ilość kolumn obszaru tabeli.
Składnia:
Long ColCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nColCount = oTableArea.ColCount;

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.