Update cookies preferences
Promotic

HorzAlign - właściwość obiektu PmfTableArea

Opis:
Wyrównanie poziome tekstu wybranego obszaru tabeli.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości HorzAlign obiektu nadrzędnego.
Składnia:
String HorzAlign
Wartości:
center - domyślnie wyrównanie do środka
left - wyrównanie do lewej obwódki
right - wyrównanie do prawej obwódki
inherit - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTableArea.HorzAlign = "center";   // Zapis do właściwości
var sHorzAlign = oTableArea.HorzAlign;   // Odczyt z właściwości
oTableArea.HorzAlign = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.