Promotic

RowCount - właściwość obiektu PmfTableArea

Opis:
Zwraca ilość wierszy obszaru tabeli.
Składnia:
Long RowCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nRowCount = oTableArea.RowCount;

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.